Dialogbaseret konference: Skriftlighed i en digital tid

– for lærere, undervisere, konsulenter med fokus på danskfaget

Fuldt program klik her.

Der stilles hele tiden nye krav til, hvad danskfaget skal rumme. En stor del af disse krav bunder i, hvad eleverne skal kunne skriftligt.

Her er det interessant at se på, hvilke krav der er i grundskolen. Men det er også interessant at fokusere på, hvad der sker med skrivning og tekstproduktion i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Giver vi fx eleverne de rigtige forudsætninger i skolen?

Og forstår vi at tage over på den bedste måde, når vi møder eleverne på ungdomsuddannelserne?

Det og meget andet fokuserer vi på den 24. november, hvor vi afholder en dialogbaseret konference om skriftlighed i en digital tid.

I EdTalk er vi glade for, at Dansklærerforeningen, Center for Grundskoleforskning (SDU) og Center for Gymnasieforskning (SDU) vil være med til at arrangere konferencen.

Konferencen foregår online og indeholder bl.a.:

Tema 1: Danskfaglig skriftlighed under forandring

Tema 2: Skriftlighed og tekstproduktion i danskfaget

Oplæg om skrivning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser ved bl.a.lektor Peter Hobel, lektor Solveig Troelsen og docent Bettina Buch.

Breakout rooms, hvor du vil møde kollegaer på tværs af landet og bl.a. diskutere Danskfaget som sprogfag – og hvordan faget bidrager i andre fag.

En afsluttende paneldebat om fremtidens danskfag – nye
teknologier og kompetencekrav til skriftlighed, hvor vi også håber, at du vil bidrage med input.

Arbejder du med eller interesserer du dig for skriftlighed i grundskolen, på ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser eller på de videregående uddannelser – så er konferencen lige noget for dig.

Derfor håber vi at se dig og nogle af dine kollegaer 24. november fra 9.30-16.45.

Tilmeldingen lukker d. 23. november kl. 20.00.

Link til det fulde program.

Priser pr. deltager

1 deltager 1195,-
2-5 deltagere 999,-
flere end 6 deltagere 799,-

Klik videre for at tilmelde dig konferencen.

Adresse

København
Skotterupgade 16, 2200 København N

Aarhus
Mejlgade 35A, 8000 Aarhus C
Copyright 2023 EdTalk - All rights reserved