Litterær dannelse i en digital tid

Hvorfor læse litteratur og skønlitteratur i skolen og i ungdomsuddannelserne og hvordan? Det er hovedspørgsmålene, som minikonferencen vil besvare.

Her på siden finder du videoer og podcast fra vores konference ‘Litterær dannelse i en digital tid’ dette er den første af tre store konferencer, som EdTalk har afholdt siden 2020.

Om indholdet

Hvorfor læse litteratur og skønlitteratur i skolen og i ungdomsuddannelserne og hvordan? Det er hovedspørgsmålene, som minikonferencen vil besvare.

Som deltager kommer du i selskab med en perlerække af dygtige praktikere og forskere inden for deres felt. Det foregår online, hvor der er lagt vægt på at skabe et interaktivt og inddragende format, hvor alle kan komme til orde.

Konferencens afsæt er læsning og mødet med litteraturen – både den ældre og den nye, og konferencen henvender sig til danskundervisere i ungdomsuddannelserne og grundskolens ældste klasser, som brænder for at undervise i dansk sprog og litteratur og danne deres elever til en verden i forandring. Konferencen henvender sig også til forskere, undervisningskonsulenter, undervisningsforlag og andre udviklere af undervisningsmateriale.

EdTalk arrangerer sammen med SDU’s forskningscentre for grundskolen og gymnasiet samt Dansklærerforeningen minikonferencen. Dagen modereres af Mathias Lund Schjøtz, stifter af EdTalk.dk.

Tilgængelige videoer

Status og udfordringer
Hvordan undervises der i litteratur i praksis? Hvordan eksperimenteres der med nye undervisningstilgange? Og hvorfor?
ved professor Nikolaj Elf, centerleder af Center for Grundskoleforskning, SDU

Tekst og kontekst 
Hvilken betydning har de store fortællinger for litterær dannelse i en antropocæn tid, der er præget af store globale udfordringer? Hvordan og hvorfor kan/skal litteratur bidrage til dannelse?
Samtale mellem professor Lasse Horne Kjældgaard, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC og lektor Michael Paulsen, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Dannelsespotentialer i web 2.0 
Hvordan integrerer man eksterne sociale relationer digitalt i undervisningen?
ved Michael Paulsen, lektor ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Eksistentielle grundvilkår for den unge generation 
Hvad er de særlige vilkår for nutidens unge? Elever og studerende som forfattere på sociale medier – hvilke konsekvenser og muligheder skaber det for danskundervisningen?
Forfatterinterview ved Lone Brinkmann, Kierkegaardekspert og faglig formidler

Dybdelæsning og klassesamtaler 
Litteratur som mulighed for koncentration og fordybelse? Hvad er forholdet mellem læsning og fordybelse i teori og praksis? Hvordan taler vi om litteratur og skaber energi i den litterære samtale? Hvad er motiverende for elever og kursister?
Samtale mellem adjunkt Kristiane Hauer, ph.d., Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole og ph.d.-stipendiat Louise Rosendahl Bang, AU

Afrunding og perspektivering 
Hvordan udvikles læremidler og læringsteknologi til danskfaget med fokus på litteraturundervisning og dannelsespotentialer? Hvilke ambitioner skal vi have for teknologianvendelse i undervisningen i litteratur? Hvilke designprincipper ligger der bag god læringsteknologi? Hvordan skabes et bedre samarbejde mellem undervisere, elever/studerende, indholdsproducenter, teknologileverandører, forlag, forskning og administration?
Paneldebat: Ayoe Quist Henkel, lektor ph.d., Læreruddannelsen VIA University College, Mischa Sloth Carlsen, Nikolaj Elf og Louise Bang

Du kan også lytte til alt indhold, som podcast ved at klikke her.

 

Adresse

København
Skotterupgade 16, 2200 København N

Aarhus
Mejlgade 35A, 8000 Aarhus C
Copyright 2023 EdTalk - All rights reserved