Vi brænder alle for uddannelse og læring. Vi kommer med en række forskellige baggrunde og erfaringer fra uddannelsessektoren, forskning, erhvervsliv og civilsamfund. Vores unikke profiler bidrager til varierede og mangfoldige perspektiver på fremtidens uddannelse og livslang læring. Du er meget velkommen til at række ud til vores team, hvis du har spørgsmål eller ønsker at involvere dig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder og information fra EdTalk.

Joel Haviv

Adm. direktør

Joel er en erfaren leder med fokus på kommerciel udvikling af nye platforme for vidensdeling og fælles faglig udvikling. Joel kommer med en lang erfaring fra forlagsbranchen, mediebranchen og interesseorganisationer. Den erfaring bringer han i spil hos EdTalk til gavn for vores partnere og kunder. Joels opgave er at opbygge en organisation, som også i fremtiden kan levere dyb forskningsformidling, facilitere professionel læring og understøtte kapacitetsopbygning i uddannelsessektoren.

Mathias Lund Schjøtz

Stifter & faglig direktør

Mathias er iværksætter, ekspert i social læring og tidl. bestyrelsesmedlem i EdTech Denmark. EdTalk er stiftet af Mathias med en vision om at samle de stærkeste krafter inden for uddannelse, læring, teknologi (edtech), arbejdsmarked og forskning for at skabe uddannelse i verdensklasse gennem vidensdeling, innovation og professionel udvikling.

Lone Brinkmann

Projektleder & redaktør

Lone har en BA i dansk og religionsstudier og er cand.mag. i kultur og formidling med speciale i Søren Kierkegaards eksistensfilosofi og litterær iscenesættelse. Hun har over 10 års erfaring fra forlagsbranchen, hvor hun har arbejdet som både litterær konsulent, redaktør og forfatter. Hun brænder for at styrke undervisningen i litterær og digital dannelse og har selv bidraget med bogen #Kierkegaard - Litterær iscenesættelse på de sociale medier og andre onlineforløb om Kierkegaards aktualitet i en digital tid.

Jesper Broberg Bang

Udvikling

Jesper Broberg Bang er til daglig Founder & Managing Director for Gejst Studio i Aarhus. Hans erfaringer med digitalisering, forskningssamarbejde og interesse for uddannelsessektoren gør Jesper til en drivende kraft i udviklingen og ledelsen af EdTalk.

Peter Laut Matzen

Medstifter - brugerinddragelse & co-creation

Peter Laut Matzen er til daglig ejer af konsulentvirksomheden Handlemod. Peter inspirerer andre til at handle modigt og har et bankende hjerte for dannelse og personlig udvikling gennem læring.

Anders Peter Nielsen

Medstifter - skoleudvikling (grundskole & ungdomsuddannelser)

Anders Peter er uddannet lærer, men har arbejdet de sidste 10 år i krydsfeltet mellem læringsindhold, teknologi og anvendelse i klasserummet. Herudover har Anders Peter arbejdet tæt sammen med udviklere og undervisere om at finde konkrete løsninger, som virker i hverdagen.

Helle Rootzén

Videnspartner - forskning, innovation & strategiske partnerskaber

Helle er tidl. professor på DTU og leder af center for læringsteknologi Learn T. Helle arbejder med digitalisering af uddannelse på alle niveauer, læringsteknologi og innovation i uddannelsessektoren. Helle har sin forskningsmæssige baggrund i statistik og ledelseserfaring som institutdirektør på DTU Compute, herudover er Helle en efterspurgt rådgiver, oplægsholder og samarbejdspartner.

Rikke Toft Nørgård

Videnspartner – fremtidens universitet

Rikke er lektor på AU og sidder i styregruppen for Center for Higher Education Futures (CHEF), AU samt i bestyrelsen for Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES). Rikke sidder også i ekspertfølgegruppen omkring Teknologiforståelse. Hun leder og deltager i projekter med fokus på humanistisk design, teknologi og udvikling af uddannelse på alle niveauer. Hun er en efterspurgt rådgiver, oplægsholder og samarbejdspartner nationalt og internationalt.

Søren Smedegaard Bengtsen

Videnspartner - fremtidens universitet

Søren S.E. Bengtsen er lektor på Aarhus Universitet, hvor han forsker i universitetsforståelse og universitetspædagogik. Søren er Vice-leder af forskningscenteret Centre for Higher Education Futures (CHEF), koordinator af to national interessegrupper under Dansk Universitetspædagogisk Netværk, samt formand (Chair) for den internationale akademisk forening Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES). Sørens forskningsområder inkluderer forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse), forskningsvejledning, samt de videregående uddannelsers filosofi (philosophy of higher education).

Adresse

København
Skotterupgade 16, 2200 København N

Aarhus
Mejlgade 35A, 8000 Aarhus C
Copyright 2024 EdTalk - All rights reserved