Vi brænder alle for uddannelse og læring. Vi kommer med en række forskellige baggrunde og erfaringer fra uddannelsessektoren, forskning, erhvervsliv og civilsamfund. Vores unikke profiler bidrager til varierede og mangfoldige perspektiver på fremtidens uddannelse og livslang læring. Du er meget velkommen til at række ud til vores team, hvis du har spørgsmål eller ønsker at involvere dig.

Jesper Broberg Bang

Medstifter - partnerskaber & udvikling

Jesper Broberg Bang er til daglig Founder & Managing Director for Gejst Studio i Aarhus. Hans erfaringer med digitalisering, forskningssamarbejde og interesse for uddannelsessektoren gør Jesper til en drivende kraft i udviklingen og ledelsen af EdTalk.

Peter Laut Matzen

Medstifter - brugerinddragelse & co-creation

Peter Laut Matzen er til daglig ejer af konsulentvirksomheden Handlemod. Peter inspirerer andre til at handle modigt og har et bankende hjerte for dannelse og personlig udvikling gennem læring.

Andreas Lindenskov Tamborg

Medstifter - forskning, forskningsformidling & professionel læring

Andreas Lindskov Tamborg er Ph.D. i uddannelsesvidenskab og til daglig postdoc ved Center for Digital Uddannelse på Københavns Universitet (KU). Andreas' primære forskningsinteresse ligger indenfor anvendelse af teknologi i uddannelse og læring.

Anders Peter Nielsen

Medstifter - skoleudvikling (grundskole & ungdomsuddannelser)

Anders Peter er uddannet lærer, men har arbejdet de sidste 10 år i krydsfeltet mellem læringsindhold, teknologi og anvendelse i klasserummet. Herudover har Anders Peter arbejdet tæt sammen med udviklere og undervisere om at finde konkrete løsninger, som virker i hverdagen.

Mette Wichmand

Videnspartner - brugerinvolvering og online deltagelse

Mette Wichmand er Ph.D. og adjunkt ved Roskilde Universitet (RUC). Mette har en dyb interesse for udvikling af viden og know-how om hvordan vi gennem kommunikation og teknologi kan facilitere læring og læringsfællesskaber.

Helle Rootzén

Videnspartner - forskning, innovation & strategiske partnerskaber

Helle er professor på DTU og leder af center for læringsteknologi learnT. Helle arbejder med digitalisering af uddannelse på alle niveauer, læringsteknologi og innovation i uddannelsessektoren. Helle har sin forskningsmæssige baggrund i statistik og ledelseserfaring som institutdirektør på DTU Compute, herudover er Helle en efterspurgt rådgiver, oplægsholder og samarbejdspartner.

Mathias Lund Schjøtz

Stifter & udgiver

Mathias er iværksætter, ekspert i social læring og bestyrelsesmedlem i EdTech Denmark. EdTalk er stiftet af Mathias med en vision om at samle de stærkeste krafter indenfor uddannelse, læring, teknologi (edtech), arbejdsmarked og forskning for at skabe uddannelse i verdensklasse gennem vidensdeling, innovation og professionel udvikling.

Rikke Toft Nørgård

Videnspartner – fremtidens universitet

Rikke er lektor på AU og sidder i styregruppen for Center for Higher Education Futures (CHEF), AU samt i bestyrelsen for Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES). Rikke sidder også i ekspertfølgegruppen omkring Teknologiforståelse. Hun leder og deltager i projekter med fokus på humanistisk design, teknologi og udvikling af uddannelse på alle niveauer. Hun er en efterspurgt rådgiver, oplægsholder og samarbejdspartner nationalt og internationalt.

Lene Dalgaard Andersen

Journalist & tilrettelægger

Lene er journalist og er til daglig virksomhedspraktikant i Gejst Studio. Lene har tidligere erfaring med opstarte og udvikle podcast og har derudover produceret artikler, video og webindhold til online medier.

Søren Smedegaard Bengtsen

Videnspartner - fremtidens universitet

Søren S.E. Bengtsen er lektor på Aarhus Universitet, hvor han forsker i universitetsforståelse og universitetspædagogik. Søren er Vice-leder af forskningscenteret Centre for Higher Education Futures (CHEF), koordinator af to national interessegrupper under Dansk Universitetspædagogisk Netværk, samt formand (Chair) for den internationale akademisk forening Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES). Sørens forskningsområder inkluderer forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse), forskningsvejledning, samt de videregående uddannelsers filosofi (philosophy of higher education).

Vi søger hele tiden flere passionerede personer

Der er mange måder du kan bidrage til EdTalks arbejde med at skabe uddannelse i verdensklasse og livslang læring for alle.

Adresse

København
Skotterupgade 16, 2200 København N

Aarhus
Mejlgade 35A, 8000 Aarhus C
Copyright 2021 EdTalk - All rights reserved