Multimodal feedback på skriftligt arbejde

Kurset foregår online med aktionslæring i din egen undervisning. Kurset henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelser og grundskolens ældste klasser.

Læringsudbytte: bedre feedback til dine elever 

 • Viden om feedback og multimodalitet ift. elevtekster og skriftligt arbejde 
 • Færdigheder i at give feedback på elevernes skriftlige arbejde via digitale værktøjer 
 • Modeller og principper for feedback 
 • Feedback og motivation af elever 
 • Didaktisk refleksion over egen feedback-praksis

Det får du med fra kurset: faglig og metodisk refleksion over egen praksis med afsæt i viden fra kurset.

 • Konkrete tilgange til at forbedre din feedback og øge dine elevers motivation i skriftligt arbejde  
 • Inddragelse af kollaborative skriveprocesser i hjemmearbejde og i undervisningen 
 • Tilrettelæggelse af rammer for feedback og bedømmelse af elevtekster 
 • Inspiration til at anvende forskellige værktøjer til feedback f.eks. Zoom/Meet/Teams, Screencast o.l.
 • Sparring og vidensdeling med fagfæller
 • Digitalt kompendium med modeller og eksempler fra praksis

Kursusindhold

Kursusgang 1: introduktion 

 • Introduktion til kursets indhold og metoder:
 • Tips og tricks til medieproduktion til feedback   
 • Diskussion af design af multimodal feedback til egne undervisningsforløb i faglige arbejdsgrupper 
 • Fælles faglig refleksion på tværs
 • Valg af værktøj og skriftlige opgaver til aktionslæring inden kursusgang 2    

Aktionslæring: Afprøvning af multimodal feedback i din undervisning  

 • Afprøvning af metoder og teknologier til feedback introduceret i kurset med dine elever. 
 • Faglig refleksion over hvilke muligheder multimodal feedback tilbyder dig som underviser. 

Kursusgang 2: refleksion og videre med praksis 

 • Velkommen tilbage og indledende refleksioner 
 • Præsentation i faglige arbejdsgrupper  
 • Præsentation på tværs af highlight  
 • Forankring af feedback i din undervisning (og på din arbejdsplads) 
 • Arbejde med feedback på tværs af kollegaer 

Om din underviser

Stefan Flensmark, Lektor i engelsk og historie ved Køge Gymnasium og master i gymnasiepædagogik

I samarbejde med gode kolleger på Køge Gymnasium, har Stefan deltaget i udvikling af feedbackformer, der integrerer IT- og videomediet som et naturligt element i elevernes læring, han vil i dette EdTalk-kursus dele ud af sine egne erfaringer og  give sit bud på, hvordan formativ feedback med inddragelse af multimodale ressourcer kan forbedre elevernes kompetencer, forståelse inden for sprog- og kulturfagene og deres motivation i skriftligt arbejde. Brug af video-feedback vil spille en central rolle.

Stefan arbejder med afsæt i et generelt syn på læring som en social proces inspireret af Lave & Wenger (1991) og kollaborative læreprocesser. Derfor arbejder Stefan også med at understøtte en stærk læringskultur fremfor en præstationskultur. Det betyder helt konkret at eleverne får formativ feedback inden deadline og et sikkert rum for udvikling af deres skriftlighed.

Som styrende model for sin undervisning trækker Stefan på didaktisk mikrogenese (adapteret fra Steen Beck) og rammesætning af undervisningen gennem fokuserede læringsmål.

Hør Stefan fortælle hvorfor du skal deltage i kurset i videoen her under.

Om EdTalk’s kurser

Alle EdTalk’s kurser tager afsæt i deltagernes praksis, er dialogbaseret og bygger på et socialt læringssyn, som tilgang til undervisningen. Vi sikrer et professionelt og fortroligt rum for faglig udvikling, hvor vidensdeling med fagfæller er et helt centralt element.   

Adresse

København
Skotterupgade 16, 2200 København N

Aarhus
Mejlgade 35A, 8000 Aarhus C
Copyright 2023 EdTalk - All rights reserved