Viden, nysgerrighed, samarbejde og forandring

I Danmark har vi de bedste forudsætninger for at skabe verdens bedste uddannelser og understøtte livslang læring for alle. Vi har en unik skole- og uddannelsestradition med dybe demokratiske rødder og et stærkt fokus på dannelse. Uddannelsessektoren befolkes af dygtige profesionelle, som hver dag bidrager til at skabe undervisning som inspirerer og klæder elever, studerende og livslangt lærende på til et arbejdsmarked under forandring, men også til at leve gode og meningsfulde liv.

Det at lære er en helt fundamental del af det at være menneske og derfor noget vi tager dybt alvorligt. Læring er et uendeligt komplekst fænomen og der findes et hav af forskellige tilgange til at studere og praktisere læring. EdTalk ønsker at skabe dialog og invitere alle med ind i samtalen om fremtidens uddannelse og hvordan vi gør den endnu bedre.

EdTalk er stiftet af en kreds af partnere som alle har en vinkel på uddannelse. Vi har både forskere, lærere, iværksættere, digitale strateger og journalister med omkring bordet. Fælles for os alle er, at vi ønsker at skabe uddannelser der er gode nok til vores egne børn. Vi tror på, at vi som samfund bliver rigere og bedre når vi giver hver enkelt individ plads til at udvikle sig og blive en del af et større fællesskab. Den viden og erfaring vi har med uddannelse i Danmark er også en styrkeposition, som vi skal udnytte til at hjælpe andre dele af verden. EdTalk er derfor dedikeret til at bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål nummer 4.

EdTalk er stiftet som en projektorganisation af M-Lund, Handlemod, Gejst Studio og learnT DTU. Alle økonomiske og juridiske forhold angående EdTalk håndteres efter gensidig aftale af Mathias Lund Schjøtz (M-Lund) på vegne af EdTalk.

01

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

SIKRE ALLE LIGE ADGANG TIL KVALITETSUDDANNELSE OG FREMME ALLES MULIGHEDER FOR LIVSLANG LÆRING

FN's verdensmål

Adresse

København
Skotterupgade 16, 2200 København N

Aarhus
Mejlgade 35A, 8000 Aarhus C
Copyright 2021 EdTalk - All rights reserved