Vær med i Unboxing

Første skridt i unboxing af fremtidens uddannelse er at stille de spørgsmål, det er relevant at kunne besvare for at levere tidssvarende kvalitetsundervisning anno 2030. 

I dette arbejde er det nødvendigt at inddrage alle de forskellige mennesker, som arbejder med uddannelse og læring på tværs af uddannelsesniveauer og sektorer. Til det har vi brug for din hjælp til at give bud på spørgsmål og mulige svar.

Processen skal bidrage til at skabe en dialog og et samarbejde om at generere visioner for fremtidens læring og uddannelse. Visionerne skal gøre det muligt sammen at realisere ambitioner for livslang læring og uddannelse i verdensklasse. Processen skal også bidrage til at øge tilliden og koordinationen mellem de deltagende aktører med fokus på vidensdeling, samskabelse og bedre beslutninger vedrørende uddannelses-, forsknings-, og arbejdsmarkedspolitik.

Frem til Folkemødet på Bornholm (enten IRL eller online) vil vi sammen med interesserede enkeltpersoner, organisationer og institutioner producere viden, som kan danne grundlag for formuleringen af stærke visioner for fremtidens Danske uddannelsessystem.

Vi søger lige nu professionelle praktikere, ledere, konsulenter og beslutningstagere indenfor:

  • Dagtilbud og førskoleområdet
  • Grundskolen
  • Ungdomsuddannelserne
  • Erhvervsuddannelser
  • Videregående uddannelser
  • Privat og offentlig efter- og videreuddannelse
  • EdTech-sektoren
  • Uddannelses- og kursusadministration

Tilmeld dig nyhedsbrev med information om nye Qvests!

Nyhedsbrev

01

Unboxing er et samarbejde mellem EdTalk og Qvest

Qvest er et nyt digitalt tool, som er udviklet af en dansk virksomhed med store internationale ambitioner. Qvest-værktøjetbygger på mere end 10 års forskning og erfaring med en metode, der er udviklet og brugt i over 50 danske virksomheder og organisationer.

Besøg Qvests hjemmeside her.

Adresse

København
Skotterupgade 16, 2200 København N

Aarhus
Mejlgade 35A, 8000 Aarhus C
Copyright 2020 EdTalk - All rights reserved