EdTalk – sammen om fremtidens uddannelse

Edtalk

  • indsigt

  • perspektiv

  • aktion

Vi er uafhængige af politiske interesser og søger på et videns- og forskningsbaseret grundlag at stille skarpt på fremtidens uddannelse. Vores journalistik og vidensdeling er konstruktiv, kritisk og konkret. EdTalk ønsker at involvere sig som civilsamfundsaktør og organisation, vi vil derfor sætte gang i flere initiativer, som kan bidrage til uddannelsessektorens udvikling og samarbejde.

Vi er praksisorienterede og ønsker at være relevante for alle profesionelle, som hver dag bedriver undervisning, facilliterer læring og bidrager til samfundet gennem uddannelsessektoren, det gælder også uddannelsesledere og administration.

Vi har blikket rettet mod fremtidens uddannelse, for at forstå hvad der skal til, for at skabe de bedste rammer for livslang læring og uddannelse i verdensklasse nu. Vi ønsker derfor at deltage i debatten om uddannelses-, forsknings- og arbejdsmarkedspolitik. Der er brug for et uafhængigt perspektiv, som er i aktiv dialog med alle niveauer af uddannelsessektoren, det tilbyder vi.

Temaer

Fremtidens uddannelse er omdrejningspunktet og gennem en række forskellige typer af formater og programmer taler EdTalk med de relevante kilder.

Fremtidens universitet 

Universitets rolle i samfundet er at bedrive forskning og uddannelse, men af hvem, hvorfor og hvordan? Er universitetet i fremtiden det samme, som det vi kender nu eller giver de digitale teknologier mulighed for at løsrive både uddannelse og forskning fra universitetet? Findes svarene på fremtidens spørgsmål ved at nedbryde skellene mellem humaniora, samfundsvidenskab og teknologi/naturvidenskab? Det er spørgsmål som disse, der kommer til at forme universitet i fremtiden – og som kommer til at afgøre, om universitet som institution fortsat er interessant.

Redaktion: Mathias Lund Schjøtz (EdTalk), Rikke Toft Nørgård (Aarhus Universitet) og Søren Smedegaard Bengtsen (Aarhus Universitet).

Mennesker og Maskiner

Samfundet udvikler sig ikke mindst i takt med, at nye teknologiske muligheder realiseres, og det betyder, at behov for ny viden og måder at handle på opstår. I denne podcast stiller vi skarpt på forholdet mellem teknologi, læring, uddannelse, forretning, organisation og arbejdsmarked.

Temaet behandler teknologi brugt i uddannelsessektoren, i virksomheder og i civilsamfund. Vi fokuserer på mødet mellem mennesker og teknologi og de nye praksisser, som opstår i dette møde, når fremtidens teknologier tages i brug. Vi er optaget af de sociale praksisser og teknologien bag.

Udgives af KomDigital – https://komdigital.dk/ produceret af EdTalk & M-Lund 

Følgende temaer er under udarbejdelse:

  • “Teknologiens rolle i dagtilbud, før- og indskoling”
  • “Den fremtidsparate grundskole”
  • “Ungdomsuddannelse 4.0”
  • “Hackschooling”
  • “lige adgang adgang til kvalitetsuddannelse (SDG 4)”

Ønsker du eller din organisation at bidrage til et eller flere af ovenstående temaer eller har I ideer til emner og problemstillinger vi kan undersøge sammen, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive direkte til redaktionen på redaktion@edtalk.dk.

Vil du vide mere eller bidrage er du også velkommen til at kontakte Mathias Lund Schjøtz (udgiver) på mathias@edtalk.dk du er også velkommen til at ringe +45 31721836.

 

 

 

 

Adresse

København
Skotterupgade 16, 2200 København N

Aarhus
Mejlgade 35A, 8000 Aarhus C
Copyright 2020 EdTalk - All rights reserved